Mansouri

  • Multimedia
  • Photographer
  • artist

Month: January 2019

نمایش عکس‌های «مادام باتر فلای» در گالری گلستان
05/01/2019

نمایشگاه «مادام باتر فلای» با نمایش ۱۶ قطعه عکس که توسط مهدی منصوری ثبت شده است، به زودی در گالری گلستان به نمایش درمی‌آید تا روند زندگی، آگاهی و مرگ را به نمایش بگذارد. به گزارش صدای ایران، «مادام باترفلای» عنوان نمایشگاهی است که مهدی منصوری در...

Content is protected. Right-click function is disabled.